Jazzincubator

JazzIncubator 2022

20. - 23. Oktober i Lillehammer!


Siden 2003 har JazzIncubator vært et arrangement under DølaJazz Lillehammer Jazzfestival. Jazzincubator er et arrangement av unge, for unge. Det blir arrangert som et prosjekt for unge musikere, i samarbeid med studenter ved kulturprosjektledelse ved Høgskolen i Innlandet, Lillehammer. Jazzincubator har nå økt til internasjonalt nivå, med søkere fra hele Europa. Festivalen er en mulighet for studenter å knytte nye kontakter med andre musikere på tvers av landegrensene. Artistene tilbyr en variasjon innen jazzsjangeren. JazzIncubator er for de som ønsker seg en innholdsrik helg, med god jazzmusikk og festivalstemning.


Er du ung musiker under utdanning eller i etableringsfasen og vil søke på JazzIncubator? Skriv til oss på: 


jazzincubator@dolajazz.no 


Skriv om deg og bandet ditt, legg ved linker til lyd/video eller fil med demo.   

Vi dekker reise og opphold for musikere som blir valgt ut til JazzIncubator-programmet. Lær mer om DølaJazz: www.dolajazz.no

VIl du finne ut mer om Artistene?


Gå inn på lenkenene under for mer informasjon


https://www.facebook.com/JazzIncubator

https://dolajazz.no/program/programoversikt/?program%5B%5D=2&archive=2020
Følg oss på sosiale medier!